Πρόβλεψη ύψους παιδιού
Φύλο παιδιού: Κορίτσι Αγόρι
Ύψος μητέρας: εκατοστά
Ύψος πατέρα: εκατοστά
Ηλικία παιδιού:
Ύψος παιδιού: εκατοστά
Βάρος παιδιού: κιλά
Προβλεπόμενο ύψος παιδιού
στην ενηλικίωση