Σχέση μέσης-ισχίων
Ο λόγος αυτός δείχνει την κατανομή λίπους στο σώμα σας.
Όσο πιο μεγάλος είναι ο λόγος αυτός, τόσο πιο πολύ λίπος συσσωρεύεται στο πάνω μέρος του σώματός σας και τόσο μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι για την υγεία σας. Αυξημένος κίνδυνος προκύπτει όταν ο λόγος μέσης-ισχίων είναι μεγαλύτερος από 1,020.
Ωστόσο, και η απλή μέτρηση της περιμέτρου της μέσης, σας δίνει ανάλογες πληροφορίες. Αυξημένος κίνδυνος προκύπτει όταν η περίμετρος της μέσης είναι πάνω από 119,8 εκατοστά.
Περίμετρος μέσης: εκατοστά
Περίμετρος ισχίων: εκατοστά
Αποτέλεσμα