Αποτελέσματα αναζήτησης με λέξη κλειδί
Πολλαπλή Σκλήρυνση: Η τεριφλουνομίδη μειώνει την ατροφία της φαιάς ουσίας
Η τεριφλουνομίδη έχει σταθερά σημαντική επίδραση στη μείωση της ατροφίας της φλοιώδους φαιάς ουσίας του εγκεφάλου σε όλα τα χρονικά σημεία που αξιολογήθηκαν σε μια χρονική περίοδο δύο ετών, σε ασθενείς που παρουσίασαν το πρώτο κλινικό επεισόδιο το οποίο αποτελεί ένδειξη πολλαπλής σκλήρυνσης. »
Εγκρίθηκε η τεριφλουνομίδη στη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δραστική ουσία τεριφλουνομίδη (14 mg), χορηγούμενη μια φορά την ημέρα από του στόματος, στη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης, με θεραπευτική ένδειξη για ενήλικες ασθενείς με διαλείπουσα υποτροπιάζουσα μορφή της νόσου. »
Υπό έγκριση η αλεμτουζουμάμπη στην υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση
H Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της αλεμτουζουμάμπης για την θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS) με ενεργή νόσο. »
Η τεριφλουνομίδη καθυστερεί την ανάπτυξη της Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Η χορήγηση της δραστικής ουσίας τεριφλουνομίδης μια φορά την ημέρα, καθυστερεί την ανάπτυξη της κλινικά επιβεβαιωμένης πολλαπλής σκλήρυνσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης TOPIC. Πρόκειται για την πρώτη διαθέσιμη από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία για τη νόσο με θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς που είχαν ένααρχικό επεισόδιο που υποδηλώνει την ύπαρξή της. »
Η τεριφλουνομίδη καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας στην σκλήρυνση κατά πλάκας
Στοιχεία από τη μελέτη TOWER παρουσιάστηκαν στο 28ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ECTRIMS), δείχνουν ότι, η άπαξ ημερησίως, από του στόματος χορηγούμενη τεριφλουνομίδη μειώνει σημαντικά το ποσοστό υποτροπής και καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ). »
Εγκρίθηκε η τεριφλουνομίδη για την θεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την τεριφλουνομίδη, μία από του στόματος θεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) που χορηγείται μία φορά την ημέρα. »


Λεξικό Ιατρικών όρων
Εισάγετε την λέξη που επιθυμείτε: