Αποτελέσματα αναζήτησης με λέξη κλειδί
Εγκρίθηκε νέο φάρμακο για ενήλικες και εφήβους με αιμορροφιλία Α
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε τον Aνασυνδυασμένο Πεγκυλιωμένο Αντιαιμορροφιλικό Παράγοντα, μια θεραπεία με ανασυνδυασμένο παράγοντα VIII (rFVIII) παρατεταμένου χρόνου ημίσειας ζωής, για κατ’ απαίτηση και προφυλακτική θεραπεία σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω που πάσχουν από αιμορροφιλία Α. »


Λεξικό Ιατρικών όρων
Εισάγετε την λέξη που επιθυμείτε: