Τα παιδιά πρέπει να υποβάλλονται προληπτικά σε ιατρικές εξετάσεις κάθε νέα σχολική χρονιά;

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα