Ενώ υπάρχει αντικαπνιστικός νόμος δεν ερφαρμόζεται. Πιστεύετε οτι:

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα