17/4 στις 9:00 π.μ.

Ημερίδα για την ανθρώπινη συμπεριφορά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ημερίδα για την ανθρώπινη συμπεριφορά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη