Μειώνει την ΗbA1c

Η ερτουγλιφλοζίνη βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο σε άτομα με διαβήτη τύπου 2

Η ερτουγλιφλοζίνη βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο σε άτομα με διαβήτη τύπου 2
Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια
Η ερτουγλιφλοζίνη, ένας υπό διερεύνηση αναστολέας SGLT2 (αναστολέας συν-μεταφορέα νατρίου – γλυκόζης), πέτυχε τον κύριο στόχο δύο μελετών Φάσης 3, που ήταν η βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, με αποτέλεσμα οι μελέτες να τερματιστούν πρόωρα.

Τα αποτελέσματα των μελετών παρουσιαστήκαν στο 77ο Επιστημονικό Συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA), που διεξήχθη στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, στις 9-13 Ιουνίου 2017.

Στη μελέτη VERTIS SITA, η ερτουγλιφλοζίνη χορηγήθηκε σε δοσολογίες 5 και 15 mg σε συνδυασμό με σιταγλιπτίνη, επιτυγχάνοντας τον κύριο στόχο της μελέτης που ήταν η μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα η μελέτη να τερματιστεί πρόωρα. Οι μειώσεις που επιτεύχθηκαν ήταν 1,6% και 1,7% αντίστοιχα για τις δυο δοσολογίες της ερτουγλιφλοζίνης, ενώ οι ασθενείς που λάμβαναν σιταγλιπτίνη σε συνδυασμό με εικονικό φάρμακο είχαν οριακή μείωση της τάξης του 0,4%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιτεύχθηκε και ο δευτερεύων στόχος της μελέτης, καθώς σημαντικός αριθμός ασθενών στους οποίους συγχορηγήθηκε ερτουγλιφλοζίνη με σιταγλιπτίνη, παρουσίασαν μείωση των επιπέδων της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) τους κάτω από το 7%, που είναι το συνιστώμενο όριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Παράλληλα και στη μελέτη VERTIS MET, ο συνδυασμός ετουγλιφλοζίνης με μετφορμίνη ξεπέρασε κατά πολύ τον συνδυασμό εικονικού φαρμάκου με μετφορμίνη, σε ασθενείς που είχαν λάβει μόνο μετφορμίνη, επιτυγχάνοντας τον κύριο στόχο της μελέτης, με αποτέλεσμα κι αυτή να τερματιστεί πρόωρα. Οι ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό 5mg ερτουγλιφλοζίνης με μετφορμίνη παρουσίασαν μείωση της ΗbA1c τους κατά 0,7%, ενώ αυτοί που έλαβαν 15 mg ερτουγλιφλοζίνη με μετφορμίνη παρουσίασαν μείωση 0,9%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συνδυασμός εικονικού φαρμάκου με μετφορμίνη δεν έδωσε καμία μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ενώ και εδώ επετεύχθη ο δευτερεύων στόχος της μελέτης καθώς ο συνδυασμός ερτουγλιφλοζίνης-μετφορμίνης μείωσε τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από το 7%.

Η χρήση της ερτουγλιφλοζίνης είχε σαν παράλληλο αποτέλεσμα και στις δύο μελέτες τη μείωση του σωματικού βάρους και της αρτηριακής πίεση, μειώσεις που ήταν συναφείς και συστηματικές, όπως είχε παρατηρηθεί και σε άλλες παρόμοιες μελέτες στο παρελθόν.

health.in.gr

Επιστημονικές Εξελίξεις:  Περισσότερα Θέματα